JiungeKwa kutembelea au kutumia huduma hii, unakubali kufungamana na haya.